Kogel/Piller-SITE
genealogie Volgende (rechts) ©2018PaulRowold

Kleinkinderen die er niet op staan:

Kleinkinderen die er op staan:

4

Ans  (Annie) Salomons 1906

Kleinkinderen die er niet op staan:


Gonny Kogel 1919

5

Ies (Isidore) Salomons 1908

Catherina Kogel 1921

7

Suze Kogel   1909

Catherina Agatha Kogel 1921

3

John (Herman) Kogel  1912

Tiny (Anna Catherina) Piller 1922

6

Leo Piller   1912

Nicky Kogel 1923

2

Suze Piller   1915

Renée Kogel 1923


1

Max Kogel   1916

Home. De vroege geschiedenis. Kogel's in Amsterdam. Piller's in Amsterdam. Pillers in Amsterdam 2. Waar ze woonden. In de tweede wereldoorlog. Pillers in Limburg. Parenteel Kogel. Parenteel Piller.

Deze ogenschijnlijk bonte verzameling kinderen is te verklaren. Het zijn alle kleinkinderen van Nathan Kogel en Catherina Agatha Valk die vóór 1919 waren geboren. Het geeft ook enige aanduiding over de datum waarop de foto is genomen. De kinderen van Maurits Kogel en Emanuel Kogel staan er niet op, die zijn allen van na 1919.

      

Op de foto zit Max Kogel met schoenen aan, waar uit kan worden geconcludeerd dat hij kon lopen en dat hij 2 of 3 jaar is. Volgens Suze was zij drie (?) jaar.  De inzet van haar gezicht was noodzakelijk omdat ze bewogen had, waarna uit een andere foto haar gezicht werd uitknipt en ingeplakt.

De datering van de foto is  vóór half 1919, en waarschijnlijk na half 1918.