Rowold/Piller/Kogel/Mirani-SITE
genealogie ©2018 PaulRowold
De Foto’s

Van alle vier de familielijnen zijn er foto’s. Oude, maar ook nieuwe. Mooie foto’s maar ook kiekjes. Ze zijn per familienaam bij elkaar gezet, voor zover mogelijk van oud naar nieuw. Aanvullingen zijn natuurlijk welkom.

Er zoveel mogelijk getracht een of twee foto’s per familielid in de collectie op te nemen. Soms wat meer.

Van de Mirani’s zijn weinig foto’s beschikbaar. Er is één fotoboek, maar daar zijn niet alle foto’s van namen, plaatsen of datum voorzien. Dat maakt het wat moeilijker.
Home. Fotogalerie Rowold. Fotogalerie Kogel. Fotogalerie Piller. Fotogalerie Mirani.